Het is momenteel niet mogelijk incasso-opdrachten in te dienen middels ons online formulier, u kunt echter opdrachten indienen middels de adres- en contactgegevens op deze pagina.

Opdrachtinformatie

Onze tarieven vindt u hier. In verband met de verplichtingen die volgen uit de wet en richtlijnen 2011/83/EU en 2006/123/EG geldt indien u een opdracht geeft het volgende. Ten Hoeve & Van der Horst Incasso v.o.f. verricht juridische diensten vanuit de vestiging die op de contactpagina vermeld staat. De totale kosten van deze dienstverlening zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht en worden berekend zoals hier uitgelegd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst.

De dienstverlening vangt aan bij het ontvangen van de opdracht en duurt tot het afronden van de opdracht. U kunt de opdracht intrekken en de overeenkomst opzeggen via de algemene contactgegevens en bent vervolgens een redelijke vergoeding verschuldigd voor de verrichte diensten. Indien de dienstverlening niet onmiddelijk aanvangt kunt u indien u consument bent de overeenkomst ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken na het sluiten van de overeenkomst. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (PDF) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Betalingen dienen per overschrijving aan onze rekening NL22INGB0005867445 plaats te vinden.

Informatie over onze rechtsvorm en de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel treft u hier aan.

In alle gevallen gaat u bij het indienen van een opdracht akkoord met onze algemene voorwaarden.

'No cure, no pay' - 'No cure, no fee'
Terms of Service for the use of (contact) information on this website