Betaalbare juridische incasso van kleine vorderingen permalink


14 januari 2013 | gerechtelijke incasso, kleine vordering, geringe vordering

Iedere ondernemer loopt er tegenwoordig snel tegenaan: veel openstaande kleine vorderingen en de hoge kosten van een eenvoudige juridische procedure. Voor een hoofdsom van minder dan €500 betaalt men toch al zo'n €75 (excl. BTW) aan kosten voor de dagvaarding en vervolgens nog €112 aan griffierecht. U heeft hier niet alleen uzelf mee, maar ook de debiteur. In samenwerking met een Britse partner, biedt Ten Hoeve & Van der Horst Incasso binnenkort een juridisch traject waarbij u uiteindelijk de betekening van de dagvaarding uitspaart, zo'n €75 excl. BTW, als het adres van de debiteur bekend is. Zeker bij vorderingen van enkele honderden euro's bespaart u zo tientallen procenten op de proceskosten. Verder geniet u van dezelfde voordelen als van een gewone dagvaardingsprocedure, zoals de verjaringstermijn van 20 jaar van een gerechtelijke uitspraak. U kunt ons hiervoor vanaf heden benaderen voor vorderingen tot €2000 inclusief buitengerechtelijke incassokosten.