Eerlijkheid duurt het langst permalink


20 augustus 2012 | waarheidsplicht, art. 21 Rv

Artikel 21 Rv bepaalt dat partijen volledige openheid van zaken moeten geven wat betreft feiten die voor de beslissing van de rechter van belang kunnen zijn. In de wandelgangen wordt dit ook wel de 'waarheidsplicht' genoemd en die benaming past uitstekend bij een vonnis van de Rotterdamse kantonrechter van afgelopen vrijdag. In de dagvaarding vermeldt de eiser expliciet dat de gevorderde hoofdsom geen aanmanings- of administratiekosten bevat, maar komt daar later op terug. Gevolg: de eisende partij draait op voor zijn proceskosten.
Zaak: Rechtbank Rotterdam 17-08-2012, LJN BX4964