Geen griffierecht voor procedure onrechtmatige rechtspraak permalink


30 april 2016 | griffierecht, EVRM, Handvest van de grondrechten, doeltreffende voorziening

Als er sprake is van schending van fundamentele rechten dan dient het nationale recht een voldoende doeltreffende voorziening daartegen aan te bieden. Bestaat die schending eruit dat een procedure bij de civiele rechter onredelijk lang duurt, een onrechtmatige daad, dan kan een procedure voor schadevergoeding ingesteld worden. Om die schadevergoedingsprocedure voldoende doeltreffend te maken dient daarvoor geen griffierecht verschuldigd te zijn, aldus de Hoge Raad (28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736). Volgens de Rechtbank Den Haag is het ook mogelijk die lijn door te trekken naar andere schadevergoedingsprocedures als het daarbij gaat over een andere onrechtmatige daad van de rechter.

Uitspraak rechtbank: Rechtbank Den Haag 21 maart 2016, 4909567 RP VERZ 16-50212