Griffierechten en personenvennootschappen permalink


30 januari 2012 | griffierecht, vof, cv, maatschap, verzoekschrift

In de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) wordt alleen gesproken over natuurlijke en rechtspersonen. De Hoge Raad vindt een maatschap, een van de personenvennootschappen, zodanig veel lijken op een rechtspersoon dat de maatschap het griffierecht moet voldoen van een rechtspersoon. Griffiers heffen daarom ook nog wel eens het (hoge) rechtspersoon vast recht op v.o.f.'s en c.v.'s. Is dit terecht? Ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. vraagt het de kantonrechter te Almelo in een verzoekschrift ex art. 29 Wgbz.

13 februari 2012
Op 10 februari 2012 heeft de kantonrechter te Almelo het verzet afgewezen en bepaald dat de vof hetzelfde griffierecht dient te voldoen als de maatschap, BV, NV en vermoedelijk cv.
Zaaknummer: 397541 EJ VERZ 270-11