Nieuwe Richtlijn Consumentenrecht permalink


15 augustus 2012 | 2011/83/EU, consumentenrecht, koop op afstand

Pas uiterlijk 13 december 2013 wordt hij geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek: de nieuwe richtlijn 2011/83/EU. Deze richtlijn is een welkome 'update' van onder andere de huidige 'Wet Koop op Afstand', die zelf een implementatie is van een EU-richtlijn uit 1997(!). In de nieuwe richtlijn is het retourrecht, ook wel bekend als herroepings-, ontbindings- of annuleringsrecht, verlengd van 7 naar 14 werkdagen bij een koop op afstand. Opvallend genoeg brengt deze richtlijn ook een standaardformulier waarmee dat recht kan worden uitgeoefend. Natuurlijk blijft ook een duidelijke mondelinge of schriftelijke verklaring voldoende. Dat alleen de kosten voor het retoursturen voor rekening van de consument komen (en dus niet de oorspronkelijke) is nog eens aangescherpt in vergelijking met de huidige richtlijn. Daarnaast is er een nieuwe lijst van 'bedingen' die niet langer in algemene voorwaarden (de 'kleine lettertjes') mogen staan.
Bovendien is bepaald dat een telefonisch gesloten overeenkomst altijd schriftelijk of met een handtekening door de consument moet worden bevestigd, een goede bescherming tegen opdringerige verkopers die de consument ongevraagd opbellen. Ook moeten zij al in het begin van het gesprek aangegeven wie ze zijn en dat ze bellen met een commercieel oogmerk.