Worden de kosten van een heg op de erfgrens gedeeld? permalink


22 juli 2020 | Europees betalingsbevel, 475g Rv, informatieplicht

De Hoge Raad heeft in 1991 bepaald dat als een schuldeiser een veroordelende uitspraak heeft, de schuldenaar verplicht is om informatie over zijn inkomen en vermogen te geven aan de schuldeiser (20 september 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0338). In de onderhavige procedure beschikte Ten Hoeve & Van der Horst Incasso VOF over een uitvoerbaar Europees betalingsbevel. Beslag op de bankrekening van de schuldenaar leverde niet genoeg op om de hele schuld te voldoen, zodat er nog € 1507,21 resteerde. Er waren geen verdere mogelijkheden voor beslag bekend, zodat Ten Hoeve & Van der Horst Incasso VOF naar de rechter stapte. De schuldenaar voerde verweer tegen het betalingsbevel en de dagvaarding, maar de rechter veroordeelde de schuldenaar tot het verstrekken van de inkomens- en vermogensinformatie, met dwangsom. Schuldenaren doen er goed aan zich te realiseren, dat zij ook bij relatief kleine vorderingen door de rechter veroordeeld kunnen worden aan de informatieplicht te voldoen.

Vonnis: Rechtbank Amsterdam 10 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3008