Weigeren ontbinding onrechtmatig? permalink


2 mei 2012 | consumentenrecht, onrechtmatige daad, annulering weigeren, Internet-bikes

Op grond van art. 7:46d lid 1 BW mag de consument een koopovereenkomst ontbinden ('annuleren') zonder opgave van een reden. De verkoper weigert deze ontbinding voor verzending van de bestelling te accepteren en maant herhaaldelijk aan om de factuur te betalen. Handelt de verkoper onrechtmatig ex art. 6:162 BW en maakt hij inbreuk op het subjectief recht van de koper? Schakelt de koper (juridische) hulp in, moet de verkoper dan de kosten van die hulp vergoeden? Deze vragen komen aan de orde in een kantonzaak te Eindhoven vanaf 10 mei.
Zaak: 827883 CV EXPL 12-4582 (ten Hoeve & van der Horst vs. T.O.M. B.V./Tom bikes)