Worden de kosten van een heg op de erfgrens gedeeld? permalink


14 juni 2017 | scheidsmuur, haag, erfgrens, erfafscheiding

Een van de eigenaren van twee aangrenzende erven kan eisen dat de andere eigenaar meewerkt aan de aanleg van een scheidsmuur. Het moet dan wel gaan om erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente. De kosten van de aanleg van zo'n 'scheidsmuur' worden verdeeld tussen de eigenaren (artikel 5:49 BW). Recentelijk werd aan Ten Hoeve & Van der Horst de vraag gesteld of er ook moet worden bijgedragen aan de aanleg van een heg op de erfgrens.