Keuzes in bestelprocedure webwinkel zijn algemene voorwaarden permalink


2 november 2012 | vooruitbetaling, webwinkel, algemene voorwaarden, art. 7:26 BW, art. 7:6 BW

Als je een product in een webwinkel wilt bestellen loop je, nadat je de gewenste producten in het virtuele winkelwagentje hebt gedaan, een hele bestelprocedure. Deze procedure bestaat uit een aantal menu's met (vrijwel) vaste opties, die iedere koper voorgeschoteld krijgt. Maakt dit deze menu's dan tot algemene voorwaarden vroegen wij ons af. Volgens de kantonrechter te Utrecht wel, hij overweegt:
"4.3. (...) geldt dat een beding in de algemene voorwaarden inhoudende vooruitbetaling door de consument van de volledige koopprijs, onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar is (artikel 7:26 lid 2 BW in samenhang met artikel 7:6 lid 2 BW). De bepaling omtrent de mogelijke betalingswijzen op de website, waaruit de consument tijdens de bestelprocedure een keuze moet maken, is naar het oordeel van de kantonrechter aan te merken als een algemene voorwaarde, te weten een beding opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen en dat niet de kern van de prestaties aangeeft (artikel 6:231 aanheft en onder a BW)."

Zoals uit dit citaat al blijkt, draaide het geschil om algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend kunnen zijn voor de consument. Volgens art. 7:26 lid 2 BW moet betaling in beginsel plaatsvinden bij aflevering van het gekochte product. Hiervan kunnen partijen afwijken (het is regelend recht), door bijvoorbeeld vooruitbetaling af te spreken, maar bij consumenten kan dat niet onbeperkt: het kan dan namelijk niet met een algemene voorwaarde (art. 7:6 lid 2 BW). Daarmee doet zich bij webwinkels dus al een moeilijkheid voor: hoe beding je volledige vooruitbetaling, zonder bij/na bestelling eerst met de consument te moeten e-mailen of bellen om dan gehele vooruitbetaling af te spreken? Eenvoudig: betalingsmogelijkheden die wel onder betaling bij aflevering vallen aanbieden.

Zaak: Rechtbank Utrecht 31-10-2012, 792074 UC EXPL 12-791