Terechte buitengerechtelijke kosten, niet direct gehele tarief Voorwerk II permalink


27 april 2012 | incassokosten, voorwerk II, buitengerechtelijke kosten

Aan de vooravond van invoering van de wettelijke normering van buitengerechtelijke kosten en daarmee het pensioen van Rapport Voorwerk II, doet de Hoge Raad nog een interessante uitspraak. Niet geheel onverwacht is het verzenden van twee sommaties en het voeren van een telefoongesprek niet voldoende voor de toewijzing van € 2.842,- (het volledige tarief uit Voorwerk II), laat staan € 4.647,55, aan vergoeding van buitengerechtelijke kosten.
Zaak: HR 27-04-2012, LJN: BV6690