Waterbestendig of waterdicht? permalink


4 november 2013 | oneerlijke handelspraktijken, non-conformiteit

Op 23 oktober oordeelde de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2013:6436) dat Belsimpel een misleidende handelspraktijk bezigde door een mobiele telefoon aan te bieden als IP67-gecertificeerd en waterdicht zonder daarvoor voldoende bewijs aan te dragen. De door de consument aangeschafte telefoon was daarmee ook niet overeenkomstconform en Belsimpel slaagde er bovendien niet in het bewijsvermoeden van art. 7:18 lid 2 BW te weerleggen.