Noemenswaardige uitspraken in 2016 permalink


29 december 2016 | formeel belastingrecht, huurrecht, kredietvergunning, mensenrechten, EU

Uitspraken in 2016 in zaken behandeld door Ten Hoeve & Van der Horst die gepubliceerd zijn of anderszins noemenswaardig zijn.

Bestuursrecht
Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2667 Een besluit op basis van artikel 40 Wet WOZ is niet vatbaar voor beroep bij de bestuurs- of belastingrechter. De Hoge Raad is het hiermee oneens met de hoogste algemene bestuursrechter, de Raad van State. Tekst uitspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:89 Dat in een bezwaarschrift tegen een aanslag stellingen worden aangevoerd tegen een belastingverordening betekent niet dat het bezwaarschrift is gericht tegen de verordening en niet tegen de aanslag. Lees hier verder

Civiel recht
Rechtbank Oost-Brabant 6 October 2016, 4314342 CV EXPL 15-8131 Verhuurder slaagt er niet in te bewijzen dat huurder voormalige huurwoning heeft beschadigd door gebruikmaking van afwijkende bewijslastverdeling (artikel 7:224 BW). Lees hier verder (Engels)

Rechtbank Den Haag 14 september 2016, 4794107 RL EXPL 16-3240 De Nederlandse Staat is niet aansprakelijk voor het ongemotiveerd afwijzen van een verzoek prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. De Rechtbank legt daarmee rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naast zich neer (8 april 2014, no. 17120/09, Dhahbi t. Italië). Wet griffierechten burgerlijke zaken geen uitvoering van Unierecht.

Rechtbank Oost-Brabant 12 juli 2016, 305718/EX RK 16/59 Bank sluit kredietovereenkomst af zonder te beschikken over een vergunning voor kredietverlening: overeenkomst nietig en registratie van persoonsgegevens bij het BKR onrechtmatig. Lees hier verder (Engels)

Rechtbank Den Haag 21 maart 2016, 4909567 RP VERZ 16-50212 Geen griffierecht voor een procedure die een 'effective remedy' moet vormen tegen onrechtmatige rechtspraak door schending van het Handvest voor de grondrechten of het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Lees hier verder