WOZ bezwaar in 2013 permalink


16 januari 2013 | woz, wet waardering onroerende zaken, bezwaar, woz-waarde

Het is weer de tijd van het jaar voor de 'WOZ-beschikking': de Gemeente stelt de waarde vast van uw woning voor de verschillende belastingen, zoals die van de waterschappen en de onroerende zaak belasting (OZB). Bezwaar maken tegen de waardevaststelling heeft vaak succes en geeft dus belastingvoordeel, maar een goed bezwaarschrift is daarvoor cruciaal. Wilt of kunt u zelf dit jaar geen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Wij kunnen dit voor u doen en de Gemeente betaalt ook nog eens onze hulp! Hier vindt u meer informatie.