Wij onderscheiden twee incassotrajecten die al dan niet na elkaar volgen. Wij hechten veel waarde aan uw en onze goede naam en een prettige relatie met onze cliënten. Daarom staan wij alle partijen correct te woord en zullen wij geen gebruikmaken van bedreigingen en andere ongewenste praktijken. Denkt u dat een incassobureau voor een kleine vordering geen zin heeft? Wij bewijzen het tegendeel en innen ook kleine vorderingen voor u.

No cure, no pay

In veel gevallen kunnen wij u het (buitengerechtelijke) incassotraject aanbieden volgens 'no cure no pay'. Wij geven voordat kosten worden gemaakt aan of 'no cure, no pay' mogelijk is, zodat u niet direct op kosten wordt gejaagd. Wordt de vordering succesvol geïnd ('cure'), dan komen de kosten die door ons zijn gemaakt voor rekening van de debiteur. Wordt de vordering niet succesvol geïnd ('no cure'), dan geven wij de opdracht aan u terug en brengen wij geen kosten in rekening.

Minnelijke incasso

Allereerst proberen wij uw debiteur te bewegen het probleem minnelijk op te lossen (pré-juridische incasso). Hiertoe nemen wij contact op met uw debiteur en wijzen wij hem/haar op de betalingsverplichting. Dit kunnen wij zowel schriftelijk (door middel van aanmaningen en sommaties) als eventueel mondeling doen. Uiteraard zijn er ook aan dit traject (buitengerechtelijke) kosten verbonden, deze zijn echter gering en komen in beginsel voor rekening van de debiteur. Hierbij houden wij rekening met het Rapport Voorwerk II zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de nieuwe Wet normering incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Tevens kunnen wij in overleg met de opdrachtgever en debiteur een betalingsregeling opstellen.
Bedraagt de hoofdsom en rente minder dan €250, dan verzenden wij doorgaans maximaal 2 sommaties. Veelal bedraagt de betalingstermijn van de debiteur voor dergelijke vorderingen 5 werkdagen. Bedraagt de hoofdsom en rente meer dan €250, dan kunnen wij sommaties verzenden totdat de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten bereikt is. Uiteraard kunnen wij op basis van geschatte of bekende betalingsbereidheid het aantal sommaties verminderen. Doorgaans bedraagt de betalingstermijn van de debiteur voor dergelijke vorderingen tot 10 werkdagen.

Juridische incasso - No cure, no fee

Indien het niet lukt om uw vordering minnelijk te innen kunnen wij, in overleg met u, vervolgen met juridische incasso. Wij zullen u in dit geval begeleiden bij het gehele juridische proces. Hierbij moet u denken aan het opstellen, laten betekenen en aanbrengen van de dagvaarding en optreden als gemachtigde bij de procedure bij de (kanton)rechter. Ook na het vonnis nemen wij de executie voor onze rekening zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Grensoverschrijdende EU incasso

Wij kunnen voor u ook grensoverschrijdende incasso-opdrachten uitvoeren. Het moet dan wel gaan om vorderingen bij een debiteur in een andere Europese Unie lidstaat. Enige uitzondering daarop is Denemarken. Bovendien nemen wij dergelijke opdrachten doorgaans alleen aan als het om kleine vorderingen, zogenoemde 'small claims' tot maximaal €2000, gaat. Niet betwiste grotere vorderingen vormen echter geen probleem.

Pre-incasso, debiteurenbeheer etc.

“One size does not fit all.” Heeft u specifieke wensen met betrekking tot debiteurenbeheer, incassoprocedures of andere (pre-)incassodienstverlening neemt u dan contact met ons op voor maatwerk.