WOZ-waarde     Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen

Consumentenrecht

Naast reguliere incasso-opdrachten nemen wij ook graag opdrachten aan van consumenten met betrekking tot consumentenrecht. Het gaat dan meer specifiek om geschillen bij koop op afstand, zoals met webshops. Heeft u bijvoorbeeld iets besteld en teruggestuurd, maar accepteert de winkelier uw retour niet? Hiervoor kunt u hetzelfde formulier gebruiken als andere opdrachten. Dit kan ook als de winkelier buiten Nederland is gevestigd!

Inkoop van vorderingen, 'debt trading'

Met enige regelmaat doen wij cliënten een aanbod om vorderingen aan ons te verkopen. U ontvangt een percentage van de openstaande vordering op uw rekening en wij zullen de vordering dan proberen te innen. U heeft er geen omkijken meer naar en ontvangt direct betaling. Het percentage dat u ontvangt is onder andere afhankelijk van de juridische hardheid van de vordering en andere factoren die de kans op succesvolle inning beïnvloeden. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden voor het verkopen van uw vordering(en).

Pre-incasso

Wellicht wilt u, voordat u de vordering overdraagt aan een incassobureau, een klant nogmaals dringender herinneren aan de openstaande factuur. Met vriendelijke pre-incasso herinnering houdt u uw klant 'te vriend' en zult u toch vaak alsnog de betaling ontvangen. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden van pre-incasso.

Factoring, debiteurenbeheer etc.

“One size does not fit all.” Heeft u specifieke wensen met betrekking tot debiteurenbeheer, incassoprocedures of andere (pre-)incassodienstverlening neemt u dan contact met ons op voor maatwerk. Wij kunnen bijvoorbeeld ook voor u optreden als gemachtigde in kantonzaken en dagvaardingen opstellen.