Ten Hoeve & Van der Horst Incasso is dé incassospecialist. Wij verlenen incassodiensten aan zowel particulieren als Midden- en Kleinbedrijf (MKB), ZZP-ers en andere ondernemingen. Daarnaast specialiseren wij ons in consumentenrecht, zoals koop op afstand, en bezwaar en beroep in WOZ- en lokale belastingzaken.

Ik heb een aanmaning ontvangen

Ik wil een opdracht indienen
Ik ben slachtoffer van oplichting op internet

WOZ bezwaar

Maandenlang openstaande facturen, elke onderneming krijgt hier wel mee te maken. Behalve irritatie kan dit ook voor u een groot financieel probleem opleveren: u steekt zich immers gedwongen in de schulden. Als u een incassobureau in de arm neemt, kunt u ervan uitgaan dat er alles aan gedaan wordt om u zo snel mogelijk over uw geld te laten beschikken.

Ook veel particulieren zitten wel eens met een soortgelijk probleem: zij hebben bijvoorbeeld een aankoop gedaan bij een internetwinkel, maar zagen zich genoodzaakt de aankoop terug te sturen vanwege bijvoorbeeld constructiefouten. Vervolgens kunt u naar uw geld fluiten en hoort er nooit meer wat van. Of u ontvangt wel een creditfactuur, maar vervolgens geen betaling.

In deze en soortgelijke gevallen kan ten Hoeve & van der Horst Incasso uitkomst bieden, zowel voor kleine als grotere vorderingen.