U heeft een aanslag ontvangen voor Gemeentelijke of Waterschapsbelastingen, maar deze aanslag klopt niet? U kunt dan bezwaar maken, maar een goed bezwaarschrift is voor succes natuurlijk cruciaal. Wilt of kunt u zelf geen bezwaar maken tegen de aanslag? Wij kunnen dit voor u doen en de Gemeente of het Waterschap betaalt ook nog eens onze hulp!
Gaat het om de WOZ-waarde van uw huis? Kijk dan hier.

Gratis?

Bij een toegewezen bezwaar betaalt de Gemeente of het Waterschap aan ons een vergoeding. Bezwaar afgewezen? Dat is natuurlijk erg vervelend, maar wij brengen in ieder geval geen kosten in rekening voor u. Wij werken dus volgens het principe 'no cure no pay': voor u lijkt het gratis! Dit motiveert ons natuurlijk om succes te hebben met uw bezwaar.
Achter de schermen werkt dit zo: wij factureren u voor onze werkzaamheden, maar verrekenen dit met de vergoeding die de gemeente uitbetaalt. Het resterende bedrag schelden wij u kwijt. Heeft het bezwaar geen succes dan trekken wij dus € 0 vergoeding van de gefactureerde kosten af en de rest schelden wij kwijt: deze hoeft u dus niet te betalen.

Hoe werkt het?

U scant uw aanslag in en e-mailt die scan naar ons op onderstaand adres. Bent u niet in de gelegenheid om de aanslag in te scannen? Dan kunt u altijd een kopie sturen naar ons postadres. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet na ontvangst van de beschikking of aanslag, er staat namelijk maar 6 weken voor indienen van een bezwaar!

(voor een opdracht)

Ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f.
Emmastraat 42A
9722 EZ Groningen

Beroep

Is uw bezwaar geheel of gedeeltelijk ten onrechte afgewezen? In overleg met u kunnen wij uiteraard ook beroep bij de rechtbank geheel verzorgen.